Portfolio > 1:1 Airplane

1:1 Miscellaneous Airplane Part. DHL
1:1 Miscellaneous Airplane Part. DHL
frottage on paper maps
141 x 60 cm
2016