Portfolio > 1:1 Airplane

1:1 Miscellaneous Airplane Part
1:1 Miscellaneous Airplane Part
frottage on paper maps
60 x 120 cm
2015